Zobrazit menuSkrýt menu

Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení

Autor: Smékal, Vladimír, Freyvaldová, Zuzana, Zapletalová, Jana, Matějková, Alena, Masáková, Václava, Hanák, Petr | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE školy, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, psychodiagnostika, pedagogická diagnostika, výchovné poradenství, speciální poradenství, metodologie, Česko

Kolektivní monografie k problematice školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra apod.) v České republice.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20102115027_1.pdf.

Smékal, Vladimír [et al.]. Zpráva z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. 59 s. ISBN 80-86856-30-5.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS