Zobrazit menuSkrýt menu

Zobrazenie traumy, viacvrstvové obrázky a repetitývna hra v arteterapii s deťmi

Autor: Case, Caroline | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii, č. 30 (2012)
Plná dostupnost: NE deprivace (psychologie), sociální vyloučení, domácí násilí, dětská psychoterapie, arteterapie, terapie, podpora, pomoc

Článek s tematikou dětské psychoterapie a arteterapie v souvislosti s problematikou domácího násilí a sociálního vyloučení.

Case, Caroline. Zobrazenie traumy, viacvrstvové obrázky a repetitývna hra v arteterapii s deťmi. Arteterapie: časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii, 2012, 30, s. 55-72. ISSN 1214-4460.

Další informace k tématu naleznete ve videorozhovoru:

PROCHÁZKOVÁ, Jana a SIRIUS. O domácím násilí a jeho vlivu na dítě. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 24. 03. 2014 [cit. 2014-04-07]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=wzegfdIQHUs.

a/nebo článcích:

HRONOVÁ, Martina a SIRIUS. Násilí v partnerském vztahu [Problémy v partnerském vztahu]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 21. 4. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/problemy-v-partnerskem-vztahu/nasili-v-partnerskem-vztahu.shtml.

MAŠATOVÁ, Kateřina a SIRIUS. Nevyhovující bytové podmínky [Tíživá sociální situace]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 30. 4. 2012 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/tiziva-socialni-situace/nevyhovujici-bytove-podminky.shtml.

MAŠATOVÁ, Kateřina a SIRIUS. Nezaměstnanost [Tíživá sociální situace]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 6. 12. 2012 [cit. 2014-03-10]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/tiziva-socialni-situace/nezamestnanost.shtml.

MAŠATOVÁ, Kateřina a SIRIUS. Dluhy a finanční problémy [Tíživá sociální situace]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 30. 4. 2012 [cit. 2014-03-10]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/tiziva-socialni-situace/dluhy-a-financni-problemy.shtml.

MAREŠ, Jiří a SIRIUS. Posttraumatický rozvoj dětí a rodičů [Psychické problémy v rodině]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 1. 11. 2012, aktualizováno: 14. 11. 2013 [cit. 2014-03-05]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/psychicke-problemy-v-rodine/posttraumaticky-rozvoj-deti-a-rodicu.shtml.

Problematice arteterapie se na portále Šance Dětem věnuje článek od Ondřeje BednářeTerezy Cimburkové s názvem "Děti a arteterapie".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS