Zobrazit menuSkrýt menu

Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči

Autor: Chudá, Jitka | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě se sluchovým postižením, vizuálně motorická komunikace, audioorální komunikace, přístupy ve vzdělávání, znakový jazyk, kurzy znakového jazyka

nakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2008. 98 s. Diplomová práce. Hlavním tématem celé diplomové práce je komunikace těžce sluchově postiženého dítěte ve slyšící rodině. Teoretická část předkládá informace o sluchovém postižení a jeho vlivu na komunikaci. Text shrnuje poznatky o sluchu, diagnostice a klasifikaci sluchových vad. V diplomové práci se dále mluví o možnostech komunikace těžce sluchově postiženého dítěte a komunikačních přístupech ve školách pro sluchově postižené. Zejména se zaměřuje na znakový jazyk a jeho základní specifika. Popisuje možné důsledky, které mohou být způsobeny chyběním komunikačního systému v raném věku dítěte se sluchovým postižením. Praktická část se zabývá analýzami kurzů znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS