Zobrazit menuSkrýt menu

Znaková řeč, znakový jazyk, znaková čeština - jak se to rýmuje?

Autor: Šmídová, Martina | Rok vydání: 2001 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj, Roč. 9, č.2 (2001)
Plná dostupnost: NE znaková řeč, znakový jazyk, znaková čeština, český znakový jazyk, neslyšící, sluchově postižení, komunikace slyšících s neslyšícími

V každé zemi mají svůj národní znakový jazyk. U nás je to český znakový jazyk (ČZJ), který neslyšící používají běžně mezi sebou, když nejsou přítomni slyšící. ČZJ je přirozený a plnohodnotný komunikační systém, je ustálen postránce lexikální i gramatické. Znaková čeština naopak není jazykem, ale umělým systémem, pomůckou, kterou vymysleli slyšící, aby se snáze domluvili s neslyšícími. Podrobné vysvětlení pojmů - znaková řeč, znakový jazyk, znaková čeština.

Šmídová, Martina. Znaková řeč, znakový jazyk, znaková čeština - jak se to rýmuje?. Info zpravodaj, 2001, 9(2), s.13-15.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS