Zobrazit menuSkrýt menu

Zkušenosti z práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež = Experience in work in low-threshold facilities for children and youth

Autor: Virčíková, Michaela | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Sborník příspěvků: Vzdělávání menšin a multikulturní výchova v evropském kontextu, Liberec : Liberecké romské sdružení, 2010
Plná dostupnost: NE romské děti, romská mládež, riziková mládež, socializace, volný čas, využití volného času, nízkoprahová zařízení

Příspěvek ve sborníku s tematikou práce v nízkoprahovém zařízení pro (rizikové) děti a mládež se zaměřením na děti a mládež romské národnosti.

Virčíková, Michaela. Zkušenosti z práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež = Experience in work in low-threshold facilities for children and youth. In: Sborník příspěvků: Vzdělávání menšin a multikulturní výchova v evropském kontextu. Liberec: Liberecké romské sdružení, 2010. s. 130-136. ISBN 978-80-903953-4-3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS