Zobrazit menuSkrýt menu

Zkušenosti matek dětí s těžším mentálním postižením [rukopis]

Autor: Man, Vojtěch | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě s mentálním postižením, mateřství, rodina, péče o dítě, sociální dávky, sociální služby

Práce se zabývá zkušenostmi matek dětí s těžším mentálním postižením. Shrnuje problémy a dopady, které má každodenní péče na život matek a jejich rodinu. Je zde uveden soupis sociálních dávek sloužících k finančnímu zajištění péče o dítě a sociálních služeb, které matkám pomáhají při péči a integraci dítěte s postižením v rámci jeho možností. Součástí práce je i kvalitativní výzkum, pomocí něhož autor v osmi rozhovorech s matkami dětí se středně těžkým nebo horším mentálním postižením zjišťuje jejich názory na lékařskou péči, chování rodiny a okolí, zkušenosti s jednáním na úřadech a využíváním sociálních služeb. Dochází k závěru, že důležitými faktory pro zvládnutí péče o dítě s postižením jsou soudržnost rodiny a dostatečná informovanost ze strany profesionálů o možnostech, které mohou matky využívat.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS