Zobrazit menuSkrýt menu

Zkušenost mladých dospělých se zrakovým postižením v partnerských vztazích

Autor: Jelínková, Kristýna | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospívající, dospělý, oko, zrak, postižení, handicap, nevidomý, slepý, slabozraký, partnerství, vztah, rodičovství, soužití

Předkládaná práce se věnuje životním zkušenostem mladých dospělých lidí s těžkým zrakovým postiže-ním v partnerských vztazích. Navazuje na předchozí výzkumy a díky kvalitativnímu přístupu předkládá fenomén partnerských vztahů u lidí s omezením zraku v hlubších souvislostech. Byly provedeny 4 rozho-vory s mladými dospělými se zrakovým postižením, které mapovaly jejich zkušenosti v partnerských vztazích, při jejichž analýze byla použita metoda interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Těžiště výzkumu je v osobních vyprávěních respondentů o žité zkušenosti. Na základě analýzy dat z rozhovorů vzniklo pět témat: (1) význam a postoj ke zrakovému postižení samotného člověka se zrakovým postiže-ním, (2) význam, postoj a chování okolí k člověku se zrakovým postižením, (3) zkušenosti při seznamování a výběru partnera, (4) zkušenost a specifika ve vztahu se zdravým partnerem a partnerem se zrakovým postižením, (5) představy o zvládání rodičovství se zrakovým postižením.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS