Zobrazit menuSkrýt menu

Zjišťování postojů laické veřejnosti k výchově postižených dětí [rukopis]

Autor: Sluková, Aneta | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO vada, postižení, handicap, děti s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením, rodičovské postoje, výchova, integrace, sociální význam postižení

V práci se autorka zabývala zjišťováním postojů laické veřejnosti k výchově postižených dětí. Nejprve stručně nastínila různé typy postižení, jejich sociální význam, reakci rodičů na narození postiženého dítěte, možnosti integrace a styly výchovy. Ve druhé části práce se pokusila přiblížit odlišnosti v přístupech a postojích jednotlivých rodičů k výchově tělesně a mentálně postiženého dítěte.Autorčina hlavní hypotéza se zakládala na předpokladu, že laická veřejnost projeví větší shovívavost a benevolenci u mentálně postiženého dítěte, než už dítěte postiženého tělesně. Jako výzkumnou metodu použila dotazník. Vyhodnocení dotazníku částečně potvrdilo obě hypotézy.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS