Zobrazit menuSkrýt menu

Životní šance mladistvých po odchodu z dětského domova [rukopis]

Autor: Veselá, Jana | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dětské domovy, mladiství, domy na půl cesty, sociální integrace, podporované zaměstnávání

Diplomová práce „Životní šance mladistvých po odchodu z dětského domova“ se zabývá problematikou mladých lidí, kteří se po odchodu z dětského domova, kde vyrůstali, začleňují do společnosti. Strukturu diplomové práce tvoří dva hlavní celky: teoretická a empirická část. Teoretická část, která tvoří rámec pro část empirickou, se zaměřuje na vymezení systému náhradní péče v České republice, především jednu z jeho částí, na dětské domovy. Popisuje příčiny umístění dětí do dětských domovů. V dalších kapitolách analyzuje problematiku odchodů dětí z dětských domovů po dovršení zletilosti. Jejich možnosti a obtíže v oblastech bydlení, pracovního uplatnění a navázání vztahů s okolím. Blíže popisuje podstatu sociální služby pro mladé dospělé z dětských domovů, domů na půl cesty. Na příkladu konkrétního zařízení tohoto typu služby, domu na půl cesty občanského sdružení DOM demonstruje standardy, podle kterých by tato zařízení měla fungovat. Empirická část seznamuje se záměry a hlavními zjištěními kvalitativní studie. Jejím cílem byla deskripce života mladých lidí po opuštění dětského domova, jejich reflexe života v dětském domově jako prostředí, jež připravuje na budoucí samostatný život a samotný odchod z dětského domova a problémů s tím spojených.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS