Zobrazit menuSkrýt menu

Zdravý způsob života mentálně postižených

Autor: Kvapilík, Josef, Černá, Marie | Rok vydání: 1990 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Černá, Marie, dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, mentální retardace, mentální postižení, kvalita života

Publikace k problematice mentálně postižených jedinců a kvality jejich života, spoluautorkou publikace je Marie Černá.

Černá, Marie Kvapilík, Josef. Zdravý způsob života mentálně postižených. 1. vyd. Praha: Avicenum - zdravotnické nakladatelství, 1990. 134 s. ISBN 80-201-0019-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS