Zobrazit menuSkrýt menu

Zdravý sourozenec mentálně postiženého - Závěrečná zpráva z výzkumu - Matouš Kvapil

Autor: Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd | Rok vydání: Není znám | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, dítě, děti, postižení, handicap, mentální postižení, retardace, sourozenec, výzkum, data, problém, statistika

V současné době se již mnoho institucí a organizací zabývá péčí o mentálně postižené. Existují nadace a ústavy poskytující mentálně postiženým pomoc a zázemí. Méně diskutovaný je ale fakt, že mentálně postižený má velmi výrazný vliv na podobu celé své rodiny, jejího vývoje a vztahů uvnitř rodiny. Především zdravý sourozenec, a to nejvíce v dětství v průběhu sekundární socializace, může být situací okolo mentálně postiženého výrazně formován. Náš výzkum si klade za cíl odhalení vlivu mentálně postiženého na jeho zdravého sourozence. Snažíme se zmapovat jakým způsobem mentálně postižený formuje vztah zdravého sourozence k rodině, k okolí, jaké je jeho pojetí sebe sama, jaké jsou jeho aspirace do budoucnosti a podobně.

Počet stran: 9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS