Zobrazit menuSkrýt menu

Zdravotní služby z pohledu uživatelů se zrakovým postižením [rukopis]

Autor: Nováková Peršínová, Lenka | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO zrakově postižení, zdravotní služby, nevidomí, dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký

Ve své diplomové práci se věnuji problematice poskytování zdravotnických služeb osobám s těžkým zrakovým postižením. Výzkum je zaměřen na osoby zcela nevidomé. Cílem práce je zjistit, jaká je situace těchto lidí v podmínkách zdravotnického zařízení. Zjišťuji, jaké mají nevidomí lidé zkušenosti s komunikací ze strany zdravotníků, jaká je připravenost zdravotnického personálu a připravenost samotných nevidomých. Dále sleduji, s jakými technickými bariérami se nevidomí ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotnických služeb setkávají. Výzkum je prováděn metodou kvalitativního přístupu, byly vedeny polostrukturované rozhovory s šestnácti informanty. Teoretická část práce pak zahrnuje stručnou anatomii a fyziologii zrakového ústrojí, vývoj zrakového vnímání, kategorizaci zrakového postižení dle Světové zdravotnické organizace, nejčastější typy zrakových vad, stručný popis vývoje zrakově postižených osob, stručnou psychologii handicapu, podmínky nutné pro dobrou prostorovou orientaci a možnost samostatného pohybu zrakově postižených, podmínky pro bezbariérové užívání zdravotnických zařízení, dále zásady kontaktu a komunikace se zrakově postiženými, koncepci státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením, návaznost sociální rehabilitace na zdravotní služby a přehled legislativy v této oblasti.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS