Zobrazit menuSkrýt menu

Zdravotní komplikace dopingu v ČR v letech 2004-2005

Autor: Novotný, Jan (orto), Chaloupecká, Alena | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospělý, sport, doping, dopování, zakázané látky, následky, komplikace, zdraví

Je známo, že sportovci pro doping používají velmi vysoké dávky zakázaných látek, které mnohdy převyšují maximální dávky léčebné a jsou dávkami toxickými. Kromě toho dopingové preparáty mohou mít i jiné nežádoucí účinky - alergické reakce (Lüllmann H. et al., 2003). Doping zvyšuje riziko úrazů (Peterson L a Renström P, 2001). Je až zarážející, že mnohé odborné publikace z oboru sportovní medicíny nepopisují zevrubně možná zdravotní rizika při používání dopingových látek (Harries M et al. 2000, Chan K-M et al. 1998). V Textbook of Sports Medicine (Fredberg U et al. 2003) jsou vedle důkazů skutečně dopingových účinků některých látek (např. EPO zvyšuje aerobní kapacitu) uvedeny i nejzávažnější škodlivé účinky - historie smrtelných příhod dopujících sportovců.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS