Zobrazit menuSkrýt menu

Zdeněk Matějček a jeho pohled na odměňování a trestání dětí

Autor: Bubová, Irena | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Talent : měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol, Roč. 8, č. 3 (2005/2006)
Plná dostupnost: NE Matějček, Zdeněk, 1922-2004, trest, výchova dítěte, rodinná výchova, odměna, dítě, výchovné působení, vztah rodiče-dítě, názor

1. část: Z. Matějček dělí tresty a odměny na tělesné, duševní (psychologické) a duchovní. Podle něho má trest dítě vnímat jako nepříjemný, tísnivý pocit viny, kterému by se příště chtělo vyhnout, odměna má být pro dítě opravdová, upřímná. Rodiče by neměli jen přemýšlet, jak své dítě nejlépe potrestat, ale co mohou celkově ve vztahu k němu lépe udělat. Uvedeno pět situací, kdy trestání může uškodit.

Bubová, Irena. Zdeněk Matějček a jeho pohled na odměňování a trestání dětí. Talent: měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol, 2005-2006, 8(3), s. 10-13. ISSN 1212-3676. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984913&local_base=ANL.

2. část: Zacházení s odměnami a tresty ve výchově dítěte. Práce za trest a za odměnu. Poskytnutí něčeho milého - odepření něčeho milého. Ocenění a ponížení, pochvala a výtky. Sliby a hrozby. Trest odložený a okamžitý. Posměšky a zahanbení. Tělesné tresty. Odpuštění, spravedlnost a vděčnost. Na konci článku uvedeno "Dvacatero vzkazů rodičům", které Z. Matějček uvedl ve své knize Škola rodičů.

Bubová, Irena. Zdeněk Matějček a jeho pohled na odměňování a trestání dětí. Talent: měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol, 2005-2006, 8(4), s. 4-6. ISSN 1212-3676. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985674&local_base=ANL.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS