Zobrazit menuSkrýt menu

Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených

Autor: Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) | Rok vydání: Není znám | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, dítě, děti, postižení, handicap, mentální postižení, retardace, sourozenec, výzkum, data, problém, statistika

V našem výzkumu jsme se zaměřili na studium sourozenců dětí s mentálním postižením (dále také MP). Podle literatury se přibližný počet jedinců s mentální retardací v populaci pohybuje kolem 2,5 %. Z množství definic, které lze v literatuře na toto téma dohledat, vzhledem k jeho složitosti a rozmanitosti odborných přístupů k jeho interpretaci, jsem vybrala definici profesorky Marie Vítkové: „Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí různé hierarchie s variabilní ohraničeností a celkovou subnormální inteligencí, závislá na některých z těchto činitelů: na porušeném stavu anatomicko-fyziologické struktury a funkce mozku a jeho zrání ; na nedostatečném nasycování základních psychických potřeb dítěte vlivem deprivace ; senzorické, emoční a kulturní ; na deficitním učení ; na zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních zkušenostech jedince po opakovaných ; stavech frustrace i stresu na typologických zvláštnostech vývoje osobnosti".

Počet stran: 14.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS