Zobrazit menuSkrýt menu

Zákony III ... : sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva k ...

Autor: Poradce (firma) | Rok vydání: Není znám | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE daně, účetnictví, pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, ochrana zdraví, sociálně-právní ochrana dětí

Ročenka zákonů a právních předpisů obsahující i zákony a právní předpisy vztahující se k problematice rodiny, sociálního zabezpečení a sociálně-právní ochrany dětí. Obsahuje též: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce -- Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání -- Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu -- Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech -- Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele -- Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení -- Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení -- Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře -- Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi -- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách -- Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu -- Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti -- Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Vychází od 1998-.

Zákony III ...: sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů k ... z oblasti pracovního práva. Česko. Český Těšín: Poradce, [1998]- . ISSN 1802-8284.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS