Zobrazit menuSkrýt menu

Základy somatopédie

Autor: Kollárová, Ema | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, choroba, nemoc, onemocnění, somatopedie, vzdělávání, vzdělání, výuka

Publikace k problematice vzdělávání rozličně postižených dětí.

KOLLÁROVÁ, Ema. Základy somatopédie. 2., preprac. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2006. ISBN 80-223-2107-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS