Zobrazit menuSkrýt menu

Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole

Autor: Lechta, Viktor, Zászkaliczky, Peter, Kudláčová, Blanka, Požár, Ladislav, Ostatníková, Daniela, Horňáková, Marta, Matuška, Ondrej, Jablonský, Tomáš, Lohynová, Naďa, Leonhardt, Annette, Vítková, Marie, Šimko, Jozef, Šimko, Marián, Romančíková, Magdaléna, Schmidtová, Margita, Kollárová, Ema, Hučík, Ján, Šedibová, Andrea, Vladová, Katarína, Králiková, Barbara, Zápotočná, Olga, Andreánska, Viera, Laznibatová, Jolana, Štefánik, Jozef, Horňák, Ladislav, Vitásková, Kateřina,  | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, speciální pedagogika, zdravotně postižené děti, problémové děti, integrovaná výchova a vzdělávání, inkluzivní pedagogika, inkluzivní vzdělávání

Publikace o základech inkluzivní pedagogiky se zaměřením na problematiku postižených, narušených a ohrožených žáků.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/36202/pdf.

Lechta, Viktor, ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 435 s. ISBN 978-80-7367-679-7.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS