Zobrazit menuSkrýt menu

Z deště pod okap : úvaha o tom, kam směřují a jsou směřovány zvláštní školy

Autor: Kaprálek, Karel | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Učitelské listy, Roč. 12, č. 9 (2004-2005)
Plná dostupnost: NE zvláštní škola, koncepce, mentálně postižený, zaostávající žák, školský zákon, školská legislativa, nedostatek

Nevyjasněná koncepce zvláštních škol a úbytek jejich žáků. Není jasné, zda tyto školy mají být určeny žákům s mentálním postižením nebo žákům, kteří z různých důvodů nezvládají výuku na běžných základních školách (např. žáci z nepodnětného prostředí, žáci s podrůměrnými rozumovými dovednostmi, s poruchami chování či učení). Nedostatky nového školského zákona a navazující legislativy v částech věnovaných zvláštním školám (vzdělávací program, definice cílové skupiny žáků, počty žáků ve třídách).

Kaprálek, Karel. Z deště pod okap: úvaha o tom, kam směřují a jsou směřovány zvláštní školy. Učitelské listy, 2004-2005, 12(9), s. 12. ISSN 1210-7786.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS