Zobrazit menuSkrýt menu

Vztah variability srdeční frekvence k věku u dětí

Autor: Novotný, Jan (orto), Bernaciková, Martina | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospělý, zátěž, srdce, činnost, srdeční činnost, zátěž, vliv, vyšetření, monitoring, pozice, poloha, leh, stoj

Analýza variability srdeční frekvence (HRV) je používána v různých oborech jako velmi citlivá metoda pro vyšetření neurovegetativního systému a srdce, u dospělých osob i u dětí. V kineziologii a kinantropologii se uplatňuje v diagnostice únavy sportovců, především přetrénování. Ve sportovní medicíně také při vyšetření srdce při posuzování zdravotní způsobilosti k tělesné zátěži. Cílem naší práce bylo zjistit, jak se liší HRV u dětí různého věku. Systémem VariaPulse TF3 jsme změřili délky 256 R-R intervalů v pětiminutových EKG záznamech u 86 děvčat ve věku od 4-18 let a 63 chlapců ve věku od 4- 16 v klidu vleže a vstoje. Byla provedena individuální časová a spektrální analýza HRV a korelační analýza závislosti ukazatelů HRV na věku. U děvčat i chlapců je zřetelná tendence nárůstu většiny ukazatelů HRV s věkem - u celkového spektrálního výkonu, výkonu velmi nízkých frekvencí a výkonu nízkých frekvencí, a to vleže i vstoje. Celková vyšší aktivita autonomních regulačních mechanismů je u děvčat i chlapců zřejmě v poloze vstoje. Děvčata mají poněkud vyšší HRV vstoje a především výraznější zvýšení HRV po postavení než chlapci.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://is.muni.cz/do/rect/nakladatelstvi/publikace/210-4602/210-4602-Obsah.pdf.

Novotný, Jan. Vztah variability srdeční frekvence k věku u dětí. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2007, 63 s.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS