Zobrazit menuSkrýt menu

Vznik a vývoj rané péče u nás [Raná péče]

Autor: Kudelová, Ivana, Sirius | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 26. 9. 2013
Plná dostupnost: ANO rodiny s postiženými dětmi, postižené děti, péče o postižené děti, raná péče, raná péče (služba), Česko, vznik služby, důvody vzniku služby, vývoj služby

Rodina, do které se narodilo dítě s postižením, se ocitá v situaci, která je nečekaná a náročná pro celý rodinný systém. Očekávaná radost a plánovaná perspektiva je většinou velmi brzy zkalena obavami o život a zdraví dítěte, zátěží vyplývající z mnohem náročnější péče, pocity bezmoci a také bezradností z pomalu pokračujícího vývoje dítěte. Pokud rodiče nezískají včas odbornou i lidskou podporu a pomoc s orientací v dané situaci, jsou vystaveni stresu, který může rodinu i dlouhodobě poznamenat. ...

KUDELOVÁ, Ivana a SIRIUS. Vznik a vývoj rané péče u nás [Raná péče]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 26. 9. 2013, aktualizováno: 3. 10. 2013 [cit. 2014-03-05]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/rana-pece/vznik-a-vyvoj-rane-pece-u-nas.shtml.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS