Zobrazit menuSkrýt menu

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku : zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College

Autor: Bazalová, Barbora, Fialová, Ilona | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 18, č. 1 (2008)
Plná dostupnost: NE speciální školství, speciální pedagogika, vzdělávání učitelů, žák, postižený, systém výchovy a vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, speciální výuka, kombinovaná vada, slepohluchota, mentálně postižený, autistický jedinec, integrace, integrace žáka, Finsko

Článek pojednávající o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku.

Přístup ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku, integraceinkluze. Výčet nejčastěji se vyskytujících postižení. Studium speciální pedagogiky a zajištění speciálně pedagogické péče. Raná péče a předškolní vzdělávání. Vzdělávání hluchoslepých. Vzdělávání žáků s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Vzdělávání žáků s autismem.

Bazalová, Barbora a Fialová, Ilona. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku: zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2008, 8(1), s. 71-77. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS