Zobrazit menuSkrýt menu

Vzdělávání dětí s autismem

Autor: Česká televize - Klíč | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Česká televize, Klíč, dítě, děti, postižení, handicap, autismus, porucha autistického spektra, základní škola, ZŠ, školní docházka, vzdělávání, PAS

Téma denšního Klíče bude autismus a vzdělávání takto postižených dětí. S kamerou se vydáme do Brna, ve Štolcově ulici zde sídlí základní škola, kde od roku 2003 vzdělávají žáky s autismem a s přidruženým mentálním či jiným postižením ve věku od 5 let do doby splnění povinné školní docházky. V současné době má 9 tříd, je největší a hlavně jedinou školou na území České republiky věnující se výhradně autistům. Přiblížíme vám nelehkou práci pedagogů a dalších odborníků na této škole, ale nahlédneme také do života tří rodin, jejichž děti do této školy chodí.

Délka videozáznamu: 00:25:41.

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS