Zobrazit menuSkrýt menu

Výzkum pracovních kompetencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy - Výsledky výzkumu - Jan Michalík a Milan Valenta

Autor: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Michalík, Jan | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO Dítě, děti, postižení, handicap, rodič, péče, pečující osoba, nezaměstnanost, práce, pracovní místo, problém, výzkum, data, analýza, závěr, Michalík, Jan

Cílem studie bylo přinést původní informace o cílové skupině (osobách pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením) v oblasti pracovních kompetencí a jim relevantních psychosociálních charakteristik členů cílové skupiny. Těch charakteristik, jež významným způsobem korelují s působením stresujících a resilientních faktorů na cílovou skupinu a korespondují s její kvalitou života. Strategie kvantitativně zaměřeného šetření byla založena na výběru vysoce reprezentativního vzorku respondentů, vypracování nástroje sběru dat (víceúrovňový a mnohapoložkový dotazník) a statistickém zpracování dat s následnou interpretací výsledků. Šetření přineslo zcela původní a zásadní informace o pracovních kompetencích osob pečujících o osobu blízkou na území hlavního města Prahy.

Počet stran: 57.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS