Zobrazit menuSkrýt menu

Výzkum na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání"

Autor: GAC (firma) | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO Dítě, děti, mládež, postižení, handicap, vzdělání, vzdělávání, začlenění, začleňování, inkluze, specifické vzdělávací potřeby, výzkum, zpráva, data

Předkládaná zpráva představuje výsledek veřejné zakázky Výzkum na téma "klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání", která je plánovanou součástí individuálního projektu národního Klíče pro život. Tento projekt, realizovaný Odborem mládeže MŠMT a Národním institutem dětí a mládeže MŠMT, „řeší cílenou systémovou podporu volnočasových aktivit s dětmi a mládeží prostřednictvím rozvíjení a podpory práce s klíčovými kompetencemi žáků, pedagogů a pracovníků s dětmi a mládeží. V [jeho] rámci ... bude vytvořen návrh funkčního systému rozvoje organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase, založený na standardizaci organizací, jejich strategickém řízení, systémové a legislativní podpoře, systémovém rozvoji a standardizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vytvoření uznatelných vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky a pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání." Za tímto účelem mají být vytvořeny komplexní vzdělávací programy, včetně evaluačních nástrojů, vybudovány metodické a servisní sítě v jednotlivých oblastech vzdělávání a také pravidelně prováděny výzkumy a analýzy dat. Právě zde je místo předkládané studie.

Počet stran: 46.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS