Zobrazit menuSkrýt menu

Výživa u dětí s onkologickým onemocněním

Autor: Říha, Petr, Smíšek, Petr | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 3 (2012)
Plná dostupnost: ANO nádorové onemocnění, malnutrice, nutriční screening, nutriční intervence

Dostatečná nutriční podpora je důležitou součástí komplexní onkologické léčby. Jejím cílem je omezení výskytu malnutrice. Pacienti ve špatném nutričním stavu mají vyšší výskyt infekčních i toxických komplikací léčby, horší kvalitu života. Systematické posuzování stavu výživy a včasná nutriční intervence mohou vést v konečném důsledku ke zlepšení výsledků onkologické léčby. V článku se zabýváme definicemi, etiologií a epidemiologií malnutrice a praktickými možnostmi nutriční podpory u dětských onkologických pacientů.

Appropriate nutritional support is an important part of comprehensive oncology treatment. The aim is to decrease the incidence of malnutrition. Malnourished patients are in higher risk of infectious and toxic complications, experience worse quality of life. Systematic survey of nutritional status and early nutritional intervention can eventually lead to better results of oncology treatment. We review the definitions, etiology and epidemiology of malnutrition, practical approaches to nutritional support of children with cancer.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS