Zobrazit menuSkrýt menu

Vývinová dysfázia: špecificky narušený vývin reči

Autor: Mikulajová, Marína, Rafajdusová, Iris | Rok vydání: 1993 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, poruchy řeči, vady řeči, afásie, afázie, léčba, terapie, způsob, metoda, podpora, pomoc, koktání, patlání, ráčkování, šišlání, šlapání si na jazyk

Publikace k problematice narušené řeči a schopnosti komunikovat.

MIKULAJOVÁ, Marína a RAFAJDUSOVÁ, Iris: Vývinová dysfázia: špecificky narušený vývin reči. Bratislava: M. Mikulajová, I. Rafajdusová, 1993. ISBN 8090044506.

Recenze na dílo: http://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/1264/53-54.pdf.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS