Zobrazit menuSkrýt menu

Využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením

Autor: Hloušková, Jitka | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, mentální retardace, agumentativní komunikace, alternativní komunikace

Bakalářská práce „Využití systému alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením“ se zabývá systémy alternativní a augmentativní komunikace vhodnými pro osoby s mentálním postižením. Cílem bakalářské práce bylo vytvoření uceleného přehledu komunikačních systémů pro osoby s mentálním postižením. Bakalářská práce má čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá mentální retardací a dětskou mozkovou obrnou, druhá kapitola je věnována komunikaci a narušené komunikační schopnosti. Třetí kapitola vysvětluje pojem alternativní a augmentativní komunikace a poskytuje přehled komunikačních systémů vhodných pro osoby s mentálním postižením. Čtvrtá kapitola je výzkumný projekt, obsahuje tři kazuistiky osob s mentálním postižením, které využívají alternativní komunikační systém během výchovně vzdělávacího procesu. Oponentkou práce byla Veronika Girglová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS