Zobrazit menuSkrýt menu

Využití psychomotorických her u mentálně postižených dětí na základní škole praktické a ve školní družině

Autor: Králová, Jana | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO základní škola praktická, školní družina, tělesná výchova, vyučovací jednotka, psychomotorická cvičení a hry, mentální postižení, střední školní věk

Diplomová práce „Využití psychomotorických her u mentálně postižených dětí na základní škole praktické a ve školní družině“ se zabývá psychomotorikou (psychomotorickými cvičeními, hrami a pomůckami) ve výchovně vzdělávacím procesu u mentálně postižených žáků a jejím vlivem na rozvoj pozornosti. Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv pedagogického experimentu s náplní psychomotorických cvičení a her na rozvoj pozornosti u dětí s mentálním postižením na vybrané základní škole praktické.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS