Zobrazit menuSkrýt menu

Využití alternativní komunikace při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Mášková, Věra | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO alternativní komunikace, komunikační systémy, komunikační prostředky, facilitovaná komunikace, makaton, piktogramy, metoda sociálního čtení, znak do řeči, VOKS, znakovaná čeština, znakový jazyk, DOSA, TADOMA, Lormova doteková abeceda

Tématem diplomové práce je alternativní komunikace a možnosti jejího využívání při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. První část je teoretická a popisuje problematiku alternativní komunikace a možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá část je praktická a je zde popsán výzkum zaměřený na možnosti využívání alternativní komunikace při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.Zabývá se také vlivem alternativní komunikace na socializaci dítěte, možnostmi dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti alternativní komunikace a na dostupnost informací o alternativních komunikačních systémech.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS