Zobrazit menuSkrýt menu

Výuka znakového jazyka

Autor: Langer, Jiří | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, ucho, sluch, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, škola, výuka, znakový jazyk, znaková řeč

Český znakový jazyk se za posledních 16 let stal součástí běžného života osob se sluchovým postižením. Postupně se zvyšuje jeho společenský status, je objektem lingvistických výzkumů i odborných studií a své pevné místo zaujal také v edukaci sluchově postižených dětí. Sluchově postiženým bylo rovněž zákonem č. 155/1998 Sb. o znakové řeči přiznáno právo na používání znakového jazyka jako plnohodnotného komunikačního systému. Tyto zásadní změny jsou příčinou zvýšeného zájmu o studium znakového jazyka ze strany rodičů sluchově postižených dětí, učitelů, tlumočníků i laické veřejnosti.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS