Zobrazit menuSkrýt menu

Výuka první pomoci u osob s mentálním postižením

Autor: Makešová, Petra | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospívající, postižení, handicap, mentální retardace, první pomoc, výuka, záchrana života, resuscitace, záchranná služba

Diplomová práce "Výuka první pomoci u osob s mentálním postižením" se zabývá tvorbou podpůrných materiálů pro výuku první pomoci pro obor vzdělání Pečovatelské služby, do předmětu zdravověda. První kapitola diplomové práce se zaobírá teoretickými východisky, ukazuje legislativní rámec vzdělávání, charakterizuje mentální postižení, zabývá se etiologii a klasifikací. Druhá kapitola se zaobírá edukací žáků s lehkým mentálním postižením, kurikulárními dokumenty, oblastí rodiny a poradenství. Třetí kapitola charakterizuje a vymezuje pojem první pomoc a příbuzné informací a také postavení první pomoci ve školním vzdělávacím programu oboru vzdělávání pečovatelské služby 75-41-E/01. Čtvrtá kapitola se věnuje empirické části diplomové práce. Uvádějí se zde cíle, metody a charakteristika výzkumného šetření a jeho vyhodnocení. Poslední částí je zhodnocení pracovních listů v kazuistikách jednotlivých žáků, přínos pro jejich vzdělávání ale i osobní růst a vytváření občanské odpovědnosti.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS