Zobrazit menuSkrýt menu

Výtvarná výchova u žáků s mentálním postižením

Autor: Balcarová, Mája | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, výtvarná výchova, výtvarka, malování, kreslení, specifika, výuka, vzdělávání, vzdělání

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití výtvarné výchovy při edukaci žáků se středně těžkým stupněm mentálního postižení při využití projektové metody výuky. Cílem teoretické části DP je přiblížit problematiku mentální retardace a specifikovat zvláštnosti žáků se středně těžkým stupněm mentálního postižení. Cílem dvou výzkumných projektů diplomové práce je zjistit, jestli využití projektové metody v Základní škole Broumov vede ke zvýšení efektivity edukace žáků se středně těžkým mentálním postižením. Z metodologického hlediska bude využito kvalitativně zaměřeného výzkumu – metody pozorování a přímé práce s žáky.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS