Zobrazit menuSkrýt menu

Výskyt narušené komunikační schopnosti u slyšících dětí neslyšících rodičů

Autor: Horáková, Petra | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO komunikace, narušená komunikační schopnost, CODA, bilingvismus, bikulturní prostředí, code – switching, code – blending, znakový jazyk, jazykový vývoj, rodinná dynamika, dítě, děti, postižený rodič, neslyšící, hluchý, nedoslýchavý

Hlavním tématem této diplomové práce je výskyt narušené komunikační schopnosti u slyšících dětí neslyšících rodičů (dále NKS) a její dopad na vývoj jazyka u těchto dětí. Teoretická část práce shrnuje nejnovější poznatky vážící se k této problematice, stejně tak aktuální výsledky výzkumů provedených v populaci slyšících dětí neslyšících rodičů v zahraničí. V teoretické části se práce dotýká témat, která s problematikou populace CODA souvisí, a to zejména s tématy bilingvismu a bikulturismu. Výzkumná část shrnuje výsledky výzkumu provedeného v rodinách neslyšících rodičů, kteří vychovávají slyšící děti (CODA).

 

K problematice aktivit sluchově postižených jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

- článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě"

- článek od PavolaAlžběty Jantových s názvem "Volný čas dětí se sluchovým postižením".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS