Zobrazit menuSkrýt menu

Výměnný obrázkový komunikační systém

Autor: Knapcová, Margita | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Výměnný obrázkový komunikační systém, autismus, nonverbální komunikace, komunikační výchova, mentálně postižený, dítě, autistický jedinec, těžce mentálně postižení, porucha řeči, komunikace, alternativa

Kniha a článek popisující VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém).

Knapcová, Margita. Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS. Vyd. 3., dopl. a přeprac. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. 95 s. ISBN 978-80-86856-88-9.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/63871/pdf.

Článek, v němž autorka popisuje metodu PECS (The Picture Exchange Communication System) vyvinutou v USA pro děti postižené autismem. Cílem systému je rychlé nabytí funkčních komunikačních dovedností prostřednictvím obrázků, na které děti pouze neukazují (jako u jiných systémů), ale vyměňují je za oblíbené věci. V druhé části článku autorka uvádí zkušenosti se zaváděním své modifikované a upravené metody s pracovním názvem "Výměnný obrázkový komunikační systém" (VOKS), která je vhodná jako alternativní způsob komunikace pro děti s autismem i děti s jiným těžším mentálním postižením.

Knapcová, Margita. Výměnný obrázkový komunikační systém. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2005, 2005(42), s. 61-65. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000985350&local_base=ANL.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS