Zobrazit menuSkrýt menu

Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO vyhláška, právní dokument, norma, MPSV, Ministerstvo práce a sociálních věcí, invalidita, stupeň, posouzení

Vyhláška ze dne 9. října 2009, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity.

Původní znění vyhlášky (bez změn a novelizací): http://www.mvcr.cz/soubor/sb113-09-pdf.aspx.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-9-rijna-2009-kterou-se-stanovi-procentni-miry-poklesu-pracovni-schopnosti-a-nalezitosti-posudku-o-invalidite-a-upravuje-posuzovani-pracovni-schopnosti-pro-ucely-invalidity-vyhlaska-o-posuzovani-invalidity-17420.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS