Zobrazit menuSkrýt menu

Výchova aktivity mládeže ve volném čase: pedagogické a psychologické otázky volného času žáků základních devítiletých škol, výběrových škol a učňů

Autor: Rotterová, Božena, Čáp, Jan | Rok vydání: 1976 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE mládež, volný čas, pedagogické aspekty, psychologické aspekty, dítě, děti, volnočasové aktivity, trávení volného času, věk, zájem, koníček, pohlaví, vlohy

Publikace shrnuje výsledky výzkumu z let 1965-1974, v němž autoři z hledisek pedagogiky a psychologie zkoumali aktivitu mladých lidí v jejich volném čase. Po objasnění teoretického východiska, úkolů a metod práce seznamují s výsledky extenzívního a extenzívně intenzívního výzkumu a na základě jejich rozboru uvádějí závěry pro praxi a teorii.

Rotterová, Božena a Čáp, Jan. Výchova aktivity mládeže ve volném čase: Pedagog. a psychologické otázky volného času žáků základních devítiletých škol, výběrových škol a učňů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1976. 158, [1] s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia; Sv. 63/1976.

Problematice volného času dětí a mladistvých se na portále Šance Dětem věnují:

- sekce článků s názvem "Volný čas dětí se zdravotním postižením"

- článek od Hany Vaníčkové s názvem "Nedostatek času na dítě".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS