Zobrazit menuSkrýt menu

Východiska k řešení výzkumu kvality života osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením – úvodní poznámky

Autor: Michalík, Jan | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO postižení, handicap, výzkum, rodina, Jan Michalík, dítě, děti, postižení, handicap, starostlivost, péče, konference, Ohrožené dítě, Michalík, Jan

Občané se zdravotním postižením a jejich rodiny představují skupinu občanů, která je ovlivněna zásadní událostí - existencí zdravotního postižení a jeho důsledky. Zejména u těžších forem zdravotního postižení dochází k výrazným změnám v možnostech plnohodnotné účasti na veřejném životě i v soukromých aktivitách. Zdravotní postižení představuje jednu z nejtěžších životních zkoušek. Na rozdíl od řady dalších skutečností, které může jejich nositel ovlivnit, se přitom jedná o událost, která je většinou nezávislá na vůli jedince. Zdravotní postižení a jeho nositelé představují oprávněný objekt cílené společenské solidarity. Vedle toho, zejména z pohledu orgánů veřejné správy, představují zdravotně postižení i skupinu, která přímo i nepřímo ovlivňuje značnou část hrubého domácího produktu. Efektivními opatřeními zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů i v této oblasti lze do budoucna dosáhnout zvýšení účasti občanů s postižením na tvorbě (a užití) společenského bohatství.

Počet stran: 30.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS