Zobrazit menuSkrýt menu

Vnímání světa u malých dětí s hluchoslepotou, možnosti jejich smyslového, sociálního a psychického rozvoje

Autor: Korčáková, Blanka | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO hluchoslepota, smyslový, sociální a psychický rozvoj, raná péče, komunikace

Bakalářská práce je zaměřena na děti s hluchoslepotou, na možnost jejich smyslového, sociálního a psychického rozvoje. Práce je složena z teoretické a praktické části, která je promítnuta v podobě krátkých vstupů do textu. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. Nejdříve jsou vymezeny základní pojmy spojené s termínem hluchoslepota. Následuje část věnována péči o hluchoslepé v České republice a v zahraničí. V práci je zachycena potřeba rané péče, možnost a rozvoj komunikace. Praktická část se zabývá dětmi s hluchoslepotou, které navštěvují Mateřskou školu speciální Beroun.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS