Zobrazit menuSkrýt menu

Vlivy improvizačních technik muzikoterapie u lidí s mentálním postižením

Autor: Škranc, Petr | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Lacinová, Lenka, dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, mentální retardace, terapie, muzikoterapie

Vlivy improvizačních technik muzikoterapie u lidí s mentálním postižením se v teoretické části zaměřuje na člověka s mentálním postižením na jeho projevy a možnosti v edukaci. Dále se teoretická část zabývá jednotlivými kategoriemi v muzikoterapii. Především o její obecné poznatky, hlasové a improvizační metody apod. Praktická část pojednává o využití jednotlivých improvizačních technik při práci s mentálně handicapovanými lidmi. Práce se zaměřuje na změny jednotlivých procesů (komunikační dovednosti, pohybové dovednosti a sociální chování a vztahy), které jsou pozorovatelné při využití jednotlivých improvizačních technik v muzikoterapii.

Oponent práce Lenka Lacinová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS