Zobrazit menuSkrýt menu

Vliv zrakového postižení rodičů na socializaci intaktního dítěte

Autor: Haringová, Věra | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, postižený rodič, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký, výchova, vychovávání, intaktní, socializace

Diplomová práce sleduje sociální vývoj intaktního dítěte vychovávaného rodiči se zrakovým postižením. Konkrétně se zaměřuje na vývoj komunikační kompetence u tohoto dítěte. Výchova dítěte rodiči se zrakovým postižením představuje určitá specifika, která se odráží na vývoji komunikační kompetence dítěte. U osob se zrakovým postižením se můžeme setkat s neadekvátními mimickými výrazy nebo s absencí gest. Dítě užívá komunikace podle vzoru svých rodičů. Postupem času se ale jeho komunikační projevy stále více přibližují ostatní společnosti. Velkou roli v tomto procesu hraje setkávání s intaktními lidmi, kteří poskytují odlišnou neverbální zpětnou vazbu. Na druhé straně rodiče se zrakovým postižením podněcují své děti k verbální komunikaci a ta se u nich může vyvíjet velmi kvalitně ve srovnání s jejich vrstevníky.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS