Zobrazit menuSkrýt menu

Vliv tělesné zdatnosti na kvalitu života u pacientů v remisi po léčbě hematoonkologických onemocnění

Autor: Jedlička, František | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Disertační práce
Plná dostupnost: ANO Hrstková, Hana, dítě, děti, dospělý, choroba, nemoc, onemocnění, nádor, rakovina, léčba, chemoterapie, únava, fyzická kondice, zlepšení, srdeční slabost, selhání srdce

Terapeutické postupy užívané při léčbě hematoonkologických pacientů vedou k pozdnímu poškození funkce srdce a k projevům srdečního selhání. Téměř 100% onkologických nemocných udává únavový syndrom (CRF) v průběhu léčby, v období po roce od ukončení terapie je to asi 40-70% nemocných. Kardiotoxicita a únavový syndrom jsou dva faktory, které spolu mohou souviset. Ve vyšetřeném souboru 57% nemocných, kteří byli zařazení do prospektivního sledování, uvedlo sníženou fyzickou výkonnost a chronický únavový syndrom po onkologické léčbě. Na základě vyšetření klidovou echokardiografií a spiroergometrií z těchto 57% nemocných mělo objektivně sníženou výkonnost pouze 12%. Práce vyhodnocuje kardiopulmonální výkonnost a objektivně posuzuje přítomnost únavového syndromu u nemocných rok a více po léčbě pro maligní lymfomy a vliv aerobního tréninku na tyto klinické ukazatele. Zavedení pohybové intervence na bázi aerobního tréninku v neřízeném ambulantním programu vede k příznivému ovlivnění CRF a ke zlepšení QoL a jeví se jako nezbytná součást péče o pacienta po chemoterapii. Oponentka práce - Hana Hrstková.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS