Zobrazit menuSkrýt menu

Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků

Autor: Augustinová, Monika | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, positžený rodič, sluch, ucho, neslyšící, nedoslýchavý, hluchý, komunikace, schopnosti, dovednosti

Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky, 2016, 80 stran. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Radka Horáková, Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na ovlivnění sluchového postižení rodičů komunikačních kompetencí jejich slyšících potomků. Jejím cílem bylo zmapovat, zda a jakou měrou ovlivnilo sluchové postižení rodičů komunikační kompetence jejich slyšících dětí. V teoretické části je popsáno sluchové postižení a vývoj komunikačních přístupů ve školách pro sluchově postižené. Dále je vymezena komunikace, objasnění pojetí bilingvismu a bikulturismu a v neposlední řadě je vyzdvižena úloha rodiny ve formování komunikačních kompetencí dítěte. Poslední teoretická kapitola charakterizuje jedince CODA. Praktická část obsahuje zpracování dat kvalitativního výzkumu a doporučení pro praxi.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS