Zobrazit menuSkrýt menu

Vliv rozvodu na dítě ve školním prostředí (první stupeň základní školy)

Autor: Fusková, Aneta | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO rodina, funkce rodiny, rozvod, fáze rozvodu, adaptace, škola, první stupeň základní školy, problémoví žáci, poruchy chování, prospěch

Bakalářská práce se zabývá vlivem rozvodu na dítě ve školním prostředí, konkrétně na prvním stupni základní školy. Teoretická část začíná kapitolou o rodině a jejích funkcích a vlivech na děti, pokračuje rozvodem a jeho etapami a důsledky pro děti. Na ni navazuje kapitola zabývající se školou a problémy chování, které se u školních dětí mohou objevit. Poslední kapitolu teoretické části tvoří kapitola s názvem Důsledky rozvodu pro dítě na prvním stupni základní školy, která je ústřední pro navazující empirickou část této práce, neboť shrnuje všechny projevy, které se mohou objevit u dětí, jejichž rodiče prochází rozvodem. Empirickou část mé práce tvoří čtyři rozhovory s pedagogy na základní škole, pomocí kterých je zjišťováno, jak se na dětech rozvádějících se rodičů tento fakt projevuje v oblasti školního prospěchu, chování a prožívání, a dále jak k tomu přistupují samotní pedagogové. Tato část práce je uzavřena kapitolou, ve které jsou shrnuty získané informace z rozhovorů, jsou srovnávány s teorií a souběžně je odpovídáno na předsevzaté cíle výzkumu. Předmětem zájmu této práce je tedy zjistit, jak ovlivňuje rozvod dítě, které chodí na první stupeň základní školy, a jak je možné tento vliv zmírnit či odstranit.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS