Zobrazit menuSkrýt menu

Vliv rodiny a školy na volnočasové aktivity žáků s lehkým mentálním postižením

Autor: Bernatíková, Kateřina | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, volný čas, volnočasové aktivity, rodina, rodiče, škola, základní škola

Téma diplomové práce je „Vliv rodiny a školy na volnočasové aktivity žáků s lehkým mentálním postižením“. Cílem diplomové práce bylo zmapování způsobu trávení volného času žáků s lehkým mentálním postižením, podíl rodiny a školy na výběru zájmových aktivit těchto žáků. Teoretická část obsahuje základní informace o mentálním postižení, zabývá se vzděláváním, výchovou ve volném čase a péčí o jedince s lehkým mentálním postižením. Výzkumné šetření bylo kvantitativního charakteru a bylo zaměřeno na zjišťování volnočasových aktivit žáků s lehkým mentálním postižením. Výsledky byly zpracovány do tabulek a grafů.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS