Zobrazit menuSkrýt menu

Vliv modifikovaného způsobu vyšetření aktivity autonomního nervového systému na výsledky spektrální analýzy variability srdeční frekvence

Autor: Botek, Michal, Novotný, Jan (orto), Jakubec, Aleš, Klimešová, Iva | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca,. 2013, roč. 22, č. 1
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospělý, zátěž, srdce, činnost, srdeční činnost, nervový systém, zátěž, vliv, autonomní nervový systém, vyšetření, monitoring

Pro oscilaci po sobě jdoucích RR intervalů se v literatuře vžilo označení variabilita srdeční frekvence (HRV), která je obecně považována za neinvazivní index aktivity autonomního nervového systému (ANS). Snaha o zvýšení senzitivity metodiky hodnocení HRV společně se zjednodušením interpretace výsledků spektrální analýzy (SA) HRV byla motivem k vytvoření komplexních indexů SA HRV. Tyto indexy sdružují všechny věkově závislé spektrální ukazatele získané při standardizovaném ortoklinostatickém manévru (leh-stoj-leh). V souvislosti s výpočtem indexů SA HRV je už méně známo, že pro jejich kalkulaci je nezbytný stoj a druhý leh, přičemž první leh slouží výhradně pro standardizaci podmínek před vyšetřením.

Novotný, Jan, [et al.]. Vliv modifikovaného způsobu vyšetření aktivity autonomního nervového systému na avýsledky spektrální analýzy variability srdeční frekvence. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca,. 2013, roč. 22, č. 1, s. 46-47. ISSN 1210-5481.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS