Zobrazit menuSkrýt menu

Vedlejší reakce po očkování živou poliovakcinou: chabost a myalgie dolních končetin

Autor: Škovránková, Jitka, Komárek, Vladimír, Haberlová, Jana | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 1 (2005)
Plná dostupnost: ANO postvakcinační reakce, očkování živou očkovací látkou proti polio, chabost a myalgie dolních končetin, očkování živou poliovakcinou

V předložené kazuistice jsou popsány dva případy postvakcinační reakce po očkování živou očkovací látkou proti polio. V klinickém obraze dominuje chabost, bolestivost a únava dolních končetin, která se objevila v odstupu 1–7 dnů po očkování. Při neurologickém vyšetření nebyla prokázána chabá pareza končetin a reakce zcela ustoupila do několika dnů. Virologické vyšetření stolice neprokázalo přítomnost vakcinálních virů, v séru byly dostatečné hladiny specifických protilátek proti všem třem typům polioviru. V dostupné literatuře nebyla dosud popsána reakce po aplikaci živé poliovakciny, která by měla charakter chabosti a myalgie dolních končetin.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS