Zobrazit menuSkrýt menu

Užívání alkoholu českými adolescenty

Autor: Csémy, Ladislav, Hamanová, J. | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Česko-slovenská pediatrie, Roč. 64, č. 10 (2009)
Plná dostupnost: NE alkoholismus, alkohol, adolescent, prevence, působení, výchovné působení

Vysoká spotřeba alkoholu v ČR. Vztah k alkoholu se vytváří již během dětství a dospívání. Cílem práce je podat informaci o trendech v užívání alkoholu, popsat očekávání mladých lidí ve vztahu k alkoholu a posoudit vybrané souvislosti nadměrného pití. Možnost ztráty kontroly nad pitím, problémy se školní výkonností a agresivním chováním.

Csémy, Ladislav a Hamanová, J. Užívání alkoholu českými adolescenty. Česko-slovenská pediatrie: Časopis České a Slovenské pediatrické společnosti, 2009, 64(10), s. 454-460. ISSN 0069-2328.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS