Zobrazit menuSkrýt menu

Užití modelové situace v rozvoji komunikačních dovedností žáka s Aspergerovým syndromem

Autor: Blatná, Kateřina | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, Aspergerův syndrom, porucha autistického spektra, alternativní komunikace, agumentativní komunikace, sociální kompetence

Bakalářská práce se zabývá užitím modelové situace v rozvoji komunikačních dovedností žáka s Aspergerovým syndromem. Teoretická část práce shrnuje problematiku Aspergerova syndromu a zaměřuje se zejména na komunikační specifika a obtíže osob s tímto syndromem a na možnosti rozvoje jejich komunikačních i sociálních dovedností. Empirická část práce se pak konkrétně zabývá rozvojem komunikačních kompetencí v pragmatické jazykové rovině žáka s Aspergerovým syndromem. Pro případovou studii je zvolena metoda modelových situací s tématicky přiléhajícími obrázkovými kartami, které lépe znázorňují vybrané situace. Práce na závěr zhodnocuje úspěšnost užití modelových situací na rozvoj komunikačních kompetencí tohoto žáka. Oponentka práce - Veronika Girglová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS