Zobrazit menuSkrýt menu

Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů

Autor: Hronová, Karla, Tupý, Jaroslav | Rok vydání: 1986 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, cizina, tuzemsko, čeština, jazyk, cizí jazyk, cizí země, cizinec, přistěhovalec, emigrant, imigrant, adaptace, zvyklosti, kurzy, výuka jazyka, psychika, vliv, následky, podpora, pomoc, začlenění, začleňování, integrace, inkluze, příběh, život, kvalita života, peníze, finance, dávka, zaměstnání, zaměstnávání, práce, druh pobytu, pobyt, pojištění, zdravotní péče, krizová situace, krizová intervence, škola, šikana, třída, kolektiv, azyl, detence, literatura, zdroj, informac

Učebnice češtiny pro cizince.

Obrazová část: Hronová, Karla. Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů: obrazová část. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 49 s. ISBN 80-7066-229-8. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000055327&local_base=NKC.

Text pro vyučující: Hronová, Karla. Úvodní audioorální kurs češtiny: pro výuku zahraničních studentů: text pro vyučující. 2. vyd. (v SPN 1. vyd.). Praha: SPN, 1986. 137 s. ISBN 80-7066-260-3. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000018649&local_base=NKC.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS